Seksaan yang dahsyat bagi Ahli Neraka..

shares |


Di akhirat kelak, para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa seksa yang sangat dasyat dan pedih.

Seksaan yang mereka terima di dalam neraka itu ada bermacam-macam sekali, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT seperti berikut:

1. "Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." (Surah At-Taubah (9) ayat 35)

2. "Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret, kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api."(Surah Gafir (40) ayat 71-72)

3. "Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." (Surah Ad-Dukhan (44) ayat 47-49)

4. "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." (Surah Al-Haqqah (69) ayat 30-32)

5. "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya, (serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (Surah Al-Hajj (22) ayat 19-22)

6. Firman Allah SWT maksudnya : “Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak boleh menelannya” (Surah Ibrahim ayat 16-17).

Diberi air nanah yang amatlah busuk baunya lagi pekat, maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya.

7. Diberi minuman dengan hamiim (air yang mendidih) sehingga memotong ususnya. Hamiim ialah air yang mendidih oleh panasnya api Jahannam, yang mampu melelehkan isi perut dan menceraiberaikan kulit mereka yang meminumnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman maksudnya : “Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)” (Surah Al Hajj ayat 20)

8. Firman Allah SWT maksudnya : “Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.” (Surah Al Ghasiyah ayat 6-7)

Wallahu a'lam.

Related Posts